Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden in de online winkel www.neonail.nl 

§ 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden ('Algemene Verkoopvoorwaarden') regelen alle verkopen van producten of services (hierna genoemd 'Producten' of individueel 'Product') door Cosmo Groep Sp. zo o.o. met statutaire zetel in Poznan (60-476) op ul. Jasielska 10a, ingeschreven in het ondernemersregister van de nationale rechtbank Register, bijgehouden door de rechtbank voor m. Poznań – New Town en Wilda in Poznan, VIII Commercial Division van het National Court Register onder het nummer KRS to 0001106339 , NIP 9721241158, REGON 302250849, vertegenwoordigd door: Kamila Błażejewska, voorzitter van de Raad en algemeen partner. ('de Verkoper') via de website www.neonail.nl (hierna genoemd 'de Online winkel'), in de gepubliceerde versie op het moment van het plaatsen van de Bestelling.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van het bedrijf en op elk op afstand gesloten contract tussen het bedrijf en de consument.
 3. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld van de consument voordat het contract wordt gesloten. De Verkoper moedigt gebruikers aan om deze Algemene Verkoopvoorwaarden grondig te lezen, ze zijn van toepassing op de aankoop van alle producten en het beheer van bestellingen die op de website van de online winkel www.neonail.nl 'Online winkel', worden geplaatst, en om ze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen via de Online winkel, om ze af te drukken of in ieder geval een kopie te bewaren. Elke geïnteresseerde kan de inhoud van de Algemene Verkoopvoorwaarden lezen die van kracht worden op de datum waarop de Bestelling (hieronder gedefinieerd) wordt geplaatst, die zijn gepubliceerd op de website van de Online winkel, en kan deze downloaden via de correcte browseropdracht. De Verkoper kan de Klant in ieder geval een kopie sturen van de Bestelling samen met alle nodige informatie en een kopie van de Algemene Verkoopvoorwaarden, ook per e-mail. De documenten kunnen eenvoudig worden afgedrukt of opgeslagen met behulp van de functies die elk populair e-mail programma aanbiedt.
 4. Wanneer een contract op afstand, per e-mail, wordt gesloten kan de Verkoper, ongeacht de paragraaf hierboven, vóór het sluiten van het contract, deze Algemene Verkoopvoorwaarden ter beschikking stellen aan de consument via elektronische communicatiemiddelen, op zo'n manier dat de consument een kopie van de Algemene Verkoopvoorwaarden kan opslaan op een vaste gegevensdrager.
 5. Het aanbod aan Producten in de Online winkel is gericht aan natuurlijke personen, professionals en rechtspersonen die ze niet verkopen als onderdeel van hun commerciële activiteiten ('Klanten' of individueel 'Klant').
 6. Via de Online winkel worden cosmetica en producten te koop aangeboden, nagel styling producten van het merk NEONAIL, alsook make-up cosmetica van het merk NEO MakeUp ('Producten'). Onder Producten dient te worden verstaan alle voorwerpen te koop aangeboden op de website van de Online winkel.
 7. Alle rechten op de Online winkel, waaronder auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten op haar naam, domeinen, Online winkel website en inhoud geplaatst op de winkel (foto's, handelsmerken, beschrijvingen, enz.) zijn exclusief voorbehouden aan de Verkoper. Het gebruik van deze materialen vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

§ 2. Sluiten van een contract voor het runnen van een Klantaccount

 1. De Klant kan een Klantaccount aanmaken op de website van de Online winkel door de Registratie uit te voeren. De Registratie is gratis.
 2. Om Producten aan te kopen, hoeft de Klant geen Klantaccount aan te maken. Producten kopen is ook mogelijk zonder registratie.
 3. Om zich te registreren, is de Klant verplicht het registratieformulier in te vullen dat op de website van de Online winkel staat, waarbij de vereiste persoonsgegevens worden verstrekt. Bij de registratie stelt de Klant een individueel wachtwoord in om toegang te krijgen tot zijn/haar Klantaccount.
 4. Bij de registratie moet de Klant kennis nemen van de inhoud van de Algemene Verkoopvoorwaarden, die de Verkoper via de Online winkel ter beschikking stelt.
 5. Na beëindiging van de Registratie, ontvangt de Klant per e-mail een registratiebevestiging. Op het moment van ontvangst van deze bevestiging, wordt een contract gesloten tussen de Verkoper en de Klant voor het runnen van een Klantaccount in de Online winkel. 

 

§ 3. Sluiting van een contract en levering van Producten

 1. De informatie in de Online winkel vormt geen aanbieding van de Verkoper, en is enkel een uitnodiging aan Klanten voor het indienen van aanbiedingen voor het sluiten van een Verkoopcontract.
 2. Indien de mogelijkheid tot het plaatsen van een bestelling voor een Product beperkt is in de tijd of onderworpen is aan andere voorwaarden, informeert de Verkoper dit uitdrukkelijk in de uitnodiging voor het indienen van aanbiedingen.
 3. De beschrijving van Producten bevat een volledige en nauwkeurig beschrijving van de aangeboden producten of services die verkrijgbaar zijn via de Online winkel. De door de Verkoper verstrekte informatie is voldoende gedetailleerd om de Klant in staat te stellen een correcte evaluatie te maken van de voorgestelde uitnodiging voor het indienen van een aanbod door de Klant.
 4. De Klant kan via de Online winkel doorlopend bestellingen plaatsen, met name 7 dagen per week, 24 uur per dag.
 5. Om een bestelling te plaatsen, selecteert de Klant de Producten die via de Online winkel worden aangeboden door de geselecteerde producten toe te voegen aan de winkelmand. Het toevoegen van een Product aan de bestelling gebeurt via het selecteren van de opdracht 'NAAR WINKELMAND' onder het betreffende product dat is gepresenteerd op de website van de Online winkel. Na het voltooien van de volledige bestelling en de leveringsmethode en betalingswijze van de geselecteerde Producten te hebben aangegeven in 'WINKELMAND', plaatst de Klant de bestelling door de volledige bestelling naar de Verkoper te sturen, door op de knop 'KOPEN EN BETALEN' in de Online winkel te klikken. Elke keer vóór het plaatsen van een bestelling, informeert de Verkoper de Klant over de aankoopprijs van de geselecteerde Producten en over de kosten van de geselecteerde leveringswijze, alsook over alle andere kosten indien de Klant verplicht is deze voor zijn rekening te nemen uit hoofde van het gesloten Verkoopcontract.
 6. Na het plaatsen van de bestelling stuurt de Verkopereen bevestiging van de geplaatste bestelling naar het e-mailadres van de Klant dat werd opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.
 7. Vervolgens stuurt de Verkoper de Klant in een aparte e-mail de bevestiging dat de bestelling is aanvaard voor uitvoering. Het Verkoopcontract wordt gesloten tussen de Verkoper en de Klant op het moment dat deze de bevestiging ontvangt dat de bestelling is aanvaard voor uitvoering. Bestellingen waarbij de Klant heeft gekozen voor een vooruitbetaling, worden verstuurd van zodra de Verkoper de volledige betaling van de aankoopprijs en alle verzendkosten heeft ontvangen. Ontvangst van de bevestiging van orderuitvoering houdt de sluiting van een verkoopcontract in, waarvan het voorwerp de Producten zijn die overeenstemmen met de beschrijving op de website van de Online winkel.
 8. Na sluiting van het Verkoopcontract kan de Klant geen wijzigingen meer aanbrengen aan de ingediende bestelling. De Verkoper handelt de geplaatste bestelling af in overeenkomst met de inhoud ervan.
 9. Bij het plaatsen van bestellingen verklaart u dat u uitsluitend voor privé doeleinden handelt.

10. Als de producten uit de bestelling niet beschikbaar zijn om redenen die onafhankelijk zijn van de Verkoper, moet de Verkoper dit onverwijld melden aan de Klant. In een dergelijk geval is de Verkoper niet verplicht om de bestelde producten te leveren, tenzij de Verkoper het leveringsrisico op zich heeft genomen met betrekking tot de producten die deel uitmaken van de bestelling.

 

§ 4. Prijzen, verzendkosten en expreslevering

 1. De Klant is verplicht om de prijs te betalen die vermeld staat op de productpagina op het moment van verzending van de bestelling. De vermelde prijs is definitief en inclusief btw. De vermelde aankoopprijs bevat geen leveringskosten van de bestelde Producten.
 2. De Verkoper verricht de leveringen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
 3. De Verkoper levert de goederen in overeenstemming met de beschrijving gepresenteerd in de Online winkel, zonder gebreken.
 4. De bestelde producten worden door de Leverancier aan de Klant geleverd op het adres dat op het bestelformulier staat.
 5. Op de datum waarop de Verkoper de bestelde Producten ter verzending aanbiedt, informeert deze de Klant hierover per e-mail, verstuurd naar het e-mailadres dat in het bestelformulier staat.
 6. De Verkoper voegt het aankoopbewijs voor de bestelde Producten toe aan elke zending.
 7. Indien de Klant niet aanwezig is op het aangegeven adres dat als Leveringsadres is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling, laat de Leverancier een postbriefje achter of probeert hij/zij telefonisch contact op te nemen om een termijn af te spreken waarop de Klant aanwezig zal zijn op het aangegeven adres. 

 

§ 5. Betaling

 1. De prijzen op de website van de Online winkel zijn bruto prijzen inclusief belastingen.
 2. De opgegeven prijzen zijn exclusief leveringskosten en andere bijkomende kosten die de Klant moet dragen uit hoofde van het gesloten verkoopcontract.
 3. De Klant kan de betaling verrichten op de door hem/haar gekozen wijze uit de door de Verkoper aangeboden wijzen:

a)      Bankoverschrijving naar de bankrekening van de Verkoper - als de Klant deze betalingsvorm kiest, start de orderafhandeling nadat het geld is bijgeschreven op de bankrekening van de Verkoper);

b)     Bankoverschrijving via een snelbetalingssysteem dat wordt beheerd door het bedrijf Przelewy 24 - als de Klant deze betalingsvorm kiest, start de orderafhandeling na ontvangst van informatie van het systeem Przelewy24 dat de Klant de betaling heeft verricht;

c)      Rembours, d.w.z. betaling van de levering bij Levering van de bestelde producten - als de Klant deze betalingsvorm kiest, start de orderafhandeling onmiddellijk nadat de Verkoper de bevestiging heeft gestuurd van aanvaarding van de bestelling voor uitvoering, in overeenstemming met § 3 par. 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

4. De Klant is verplicht om onverwijld te betalen voor de geplaatste bestelling, binnen een termijn van maximaal 7 dagen na sluiting van het Verkoopcontract. Indien de betaling niet wordt verricht binnen de hierboven vermelde termijn, heeft de Verkoper het recht om het Verkoopcontract te herroepen zonder een bijkomende termijn te hoeven aangeven voor het verrichten van de betaling door de Klant.

5. In geval het niet mogelijk is om het aankoopbewijs te verstrekken op de manier zoals gespecificeerd in § 4 par. 6 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, stemt de Klant ermee in om uitsluitend in elektronische vorm facturen of kastickets te ontvangen.

 

§ 6. Het gebruik van promotiecoupons

 1. Als onderdeel van zijn/haar bedrijfsvoering kan de Verkoper promotiecoupons aanbieden, die door de Verkoper worden aangeboden in het kader van promoties, tegen de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het reglement voor promoties, en deze kunnen worden gebruikt voor een beperkte geldigheidsperiode.

 

§ 7. Het recht om het contract te herroepen in geval van Producten

 1. De Klant kan, als consument in de zin van de wetsbepalingen, het contract met betrekking tot de aankoop van Producten herroepen binnen een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen. Het bedrijf kan de consument vragen naar de reden voor de herroeping, maar kan hem/haar niet verplichten om de oorzaak (reden) op te geven.
 2. De bedenktijd, waarvan sprake in par. 1, begint op de dag volgend op de ontvangst van het Product door de consument of een derde aangewezen door de consument, die niet de vervoerder is, of:

a)      als de consument meerdere Producten heeft besteld in dezelfde bestelling: de dag waarop de consument of de door hem/haar aangewezen derde het laatste Product heeft ontvangen. Het bedrijf kan, op voorwaarde dat deze de consument hierover uitdrukkelijk heeft geïnformeerd, de bestelling van meerdere Producten met verschillende leveringstijden weigeren;

b)     als de levering van het product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of de door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

3. Het recht op herroeping van het contract is echter uitgesloten in het geval van verzegelde Producten van de Verkoper, die niet geschikt zijn voor retournering omwille van hygiënische of gezondheidsredenen en die na levering zijn geopend, zoals, maar niet beperkt tot, cosmetica voor lichaamsverzorging.

4. Als de klant voornemens is de gekochte Producten te retourneren uit hoofde van het recht tot herroeping van het contract, is de Klant verplicht dit te melden aan de Verkoper via het formulier voor herroeping van een aankoop, dat door de Verkoper ter beschikking is gesteld op de onderstaande locatie. Als de Klant geen toegang heeft tot een printer of problemen heeft bij het downloaden van het formulier voor herroeping van het contract, kan hij/zij contact opnemen met de afdeling klantenservice (zie de contactgegevens op de website van de Online winkel) met de vraag om het formulier voor herroeping van het contract te versturen. De Klant kan de informatie over het herroepen van het Contract op een andere manier doorgeven aan de Verkoper, op voorwaarde dat de beslissing duidelijk aan de Verkoper wordt meegedeeld.

5. Tijdens de bedenktijd mag de Consument het Product slechts gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als gevolg van onoordeelkundig gebruik van het product tijdens de bedenktijd. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de Verkoper vóór of tijdens het sluiten van het Contract niet alle essentiële informatie heeft doorgegeven over het recht van de Klant om het contract te herroepen.

6. Gevolgen van de herroeping van het contract:

a)   Na herroeping van dit contract betaalt de Verkoper zonder vertraging alle betalingen terug die zijn verricht door de Klant, inclusief leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten bij de keuze voor een andere soort levering dan de standaard levering aangeboden door de Verkoper). De terugbetaling van de middelen gebeurt onverwijld, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop de Verkoper is geïnformeerd door de Klant over diens beslissing om gebruik te maken van het recht tot herroeping van het contract. De terugbetaling van de kosten gebeurt via het zelfde betalingsinstrument dat door de Klant is gebruikt bij de aankoop, tenzij anders wordt overeengekomen.

b)   Indien de Klant rembours heeft gekozen als betalingsmethode voor de bestelde Producten, moet hij/zij in het formulier voor herroeping van het contract het bankrekeningnummer opgeven waarop de terugbetaling van de middelen moet worden verricht. Indien de bankgegevens niet worden verstrekt of onjuiste bankgegevens worden verstrekt, voert de Verkoper automatisch het bedrag van de prijs in op het Klantaccount, dat bij volgende gelegenheden kan worden aangewend.

c)    De Klant is verplicht om de kosten te dragen van de retour van de Producten aan de Verkoper. De terugbetaling van de kosten kan worden opgeschort totdat de Verkoper de geretourneerde producten heeft ontvangen, of totdat de Klant aantoont dat dergelijke goederen zijn verzonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

d)   De Klant is verplicht om de producten zonder vertraging te retourneren of te bezorgen, in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop hij zijn voornemen heeft bekend gemaakt om het verkoopcontract te herroepen.

e)   De producten moeten als volgt worden geretourneerd:

-     adequaat verpakt in de originele verpakking, onbeschadigd en voorzien van alle accessoires, de gebruiksaanwijzing en documentatie;

-     Bij de geretourneerde producten moet het aankoopbewijs of het ingevulde retourformulier worden gevoegd, zodat de Verkoper de klant kan identificeren (bestelnummer, voornaam, achternaam en adres);

-     zonder zichtbare sporen van gebruik, verschillend van deze die nodig zijn om een normaal onderzoek uit te voeren van het product (ze mogen geen sporen van langdurig gebruik dragen of in geen geval mag de tijd nodig voor het onderzoek worden overschreden).

f)    Indien het geretourneerde product niet in overeenstemming is met de bepalingen van de vorige paragraaf of indien er een uitzondering is op het recht tot herroeping zoals vermeld in paragraaf 6 voor verzegelde producten, is herroeping van het contract niet geldig.

7. Standaardformulier voor herroeping van het contract

a)   De Klant die het voornemen heeft om het contract te herroepen met behulp van het standaardformulier dat door de Verkoper ter beschikking wordt gesteld, kan dit hier downloaden.

b)   Onverminderd het recht van de Klant om het contract te herroepen door de Verkoper een andere uitdrukkelijke verklaring te verstrekken over zijn/haar beslissing om het contract te herroepen, kan de Klant in plaats van het bovenstaande formulier te gebruiken, gebruik maken van de volgende standaardtekst: . / wij (*) informeren u hierbij over de herroeping van mijn / ons (*) contract voor de aankoop van de volgende goederen / services (*)

- besteld op datum (*) / ontvangen op datum (*)

- naam van de koper(s)

- adres van de koper(s)

- datum

- [in geval van contante betaling of rembours moet het volgende worden ingevoerd] de IBAN code, waarop de terugbetaling van de aankoopprijs moet worden verricht. 

(*) Doorstreep wat niet van toepassing is

 

§ 8. Terugbetaling van kosten

 1. De terugbetaling van de middelen wordt rechtstreeks overgemaakt op de rekening of het betalingsinstrument dat de Klant heeft gebruikt bij de aankoop. In het geval van betaling per bankoverschrijving gebeurt de terugbetaling van het geld op de rekening van waar de betaling werd verricht. In het geval van betaling verricht met behulp van een snelbetalingssysteem, gebeurt de terugbetaling met behulp van het snelbetalingssysteem dat de Klant heeft gebruikt bij het verrichten van de betaling. In het geval van rembours, wordt de terugbetaling verricht als alternatief op de zichtrekening die de klant zal aangeven door het standaardformulier voor herroeping van het contract in te vullen of in het bericht dat hij naar de Verkoper zal sturen om deze te informeren over de herroeping van het contract. De consument kan van de beslissing om de overeenkomst te herroepen en de goederen op: Cosmo Group Sp. z.o.o, ul. Jasielska 10 A, (60-476) Poznań.
 2. Het is wel te verstaan dat in het geval de Klant de zichtrekening die moet worden opgewaardeerd niet aangeeft bij de uitoefening van zijn/haar recht tot herroeping van het contract, of indien hij/zij een onjuiste zichtrekening opgeeft, de Verkoper automatisch het Klantaccount zal crediteren zodat deze dit bedrag kan aanwenden bij volgende aankopen, of een nieuwe terugbetaling zal vragen door de Verkoper zijn/haar bankgegevens te verstrekken door te antwoorden op de e-mail waarmee de Verkoper hem/haar laat weten dat het bedrag op het account is bijgeschreven.

 

§ 9. Klantenservice

Bij vragen of twijfels kan de Klant contact opnemen met de afdeling Klantenservice via de contactgegevens op de website van de Online winkel.

 

§ 10. Garantie voor productdefecten en niet-conformiteiten en aanvullende informatie

 1. De Verkoper verkoopt via de Online winkel Producten die vrij zijn van fysieke en juridische gebreken, in overeenstemming met het contract, de specificatie in het contract, de gerechtvaardigde eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid, evenals de wettelijke bepalingen die van kracht zijn op de datum van sluiting van het contract. Indien zo wordt overeengekomen, garandeert de Verkoper ook dat het product geschikt is voor een ander dan normaal gebruik. De Verkoper is aansprakelijk jegens de Klant als het Product fysieke of juridische gebreken heeft.
 2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van het contract moeten binnen een redelijke tijd nadat de Klant de gebreken heeft vastgesteld, volledig en duidelijk worden voorgelegd aan de Verkoper.
 3. Voorgelegde klachten worden door de Verkoper behandeld binnen 14 dagen nadat hij/zij ze heeft ontvangen. Indien de behandeling van de klacht naar verwachting meer tijd in beslag neemt, reageert de Verkoper binnen 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
 4. Aankopen bij de Verkoper zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen inzake garantie voor productgebreken en -discrepanties. Conform deze bepalingen heeft de Klant het recht op herstelling van de conformiteit van de goederen door herstelling of vervanging (de Klant kan ervoor kiezen het Product te laten herstellen of vervangen onder de voorwaarden voorzien door de wet), zonder dat hij/zij daarvoor extra kosten moet dragen of in het geval één van deze maatregelen ineffectief blijkt te zijn, kan hij/zij een dienovereenkomstige verlaging van de aankoopprijs van het Product of de ontbinding van het gesloten contract eisen. In een dergelijk geval is de Klant verplicht om het geclaimde Product terug te sturen naar de Verkoper, en de Verkoper betaalt na de ontvangst ervan de aankoopprijs terug aan de Klant. De terugbetaling van de aankoopprijs geschiedt op dezelfde wijze dan de betaling voor de aankoop die door Klant werd verricht. De Klant verliest dit recht als hij/zij de niet-conformiteit niet meldt binnen 2 (twee) maanden nadat hij/zij de niet-conformiteit heeft vastgesteld.
 5. Wanneer de Klant, binnen de termijnen waarover sprake in dit artikel 8, herstelling of vervanging van Product eist vanwege de niet-conformiteit van het Product, worden de kosten voor de verzending van het Product voor herstelling of vervanging, alsook alle kosten verbonden aan de levering naar de Klant van het herstelde of vervangen Product, gedragen door de Verkoper. Deze kosten omvatten alle douanerechten, die in dit geval tot de verantwoordelijkheden van de Verkoper behoren.
 6. Om de wettelijke garantie van naleving af te dwingen, kan de Klant het Klachtenformulier downloaden (beschikbaar op deze website) en naar de Verkoper sturen via een van de volgende kanalen:

 

§ 11. Bescherming van persoonsgegevens

 1. De regels voor de bescherming van de persoonsgegevens van Klanten zijn gedetailleerd beschreven in het Privacybeleid van de Online winkel.

 

§ 12. Andere services aangeboden via de Online winkel

 1. De Verkoper biedt via de Online winkel gratis de volgende services aan Klanten aan:

a)      Newsletter;

b)     Contactformulier;

c)      Verstrekken van meningen.

2.  De hierboven aangegeven services worden door de Verkoper aangeboden 7 dagen per week, 24 uur per dag.

3. Via de Newsletter service verstuurt de Verkoper per e-mail informatie over Producten en services die hij/zij aanbiedt naar de Klanten. Om van deze service gebruik te maken, is de Klant verplicht om het registratieformulier in te vullen dat door de Verkoper ter beschikking wordt gesteld op de website van de Online winkel en om het ingevulde formulier naar de Verkoper te sturen. Na ontvangst ervan, verstuurt de Verkoper een activeringslink naar de Klant voor het bevestigen van het abonnement op de Newsletter.

4. De Klant kan te allen tijde het gebruik van de Newsletter service opzeggen. Hiertoe is hij/zij verplicht om op de link te klikken aan het einde van elke e-mail die door de Verkoper wordt verstuurd.

5. Met de contactformulier service kunnen berichten naar de Verkoper worden verstuurd, met behulp van het speciaal formulier dat beschikbaar is op de website van de Online winkel.

6. De Klant kan te allen tijde het gebruik van de contactformulier service opzeggen - hiertoe kan de Klant stoppen met het versturen van berichten naar de Verkoper.

7. De service voor het verstrekken van meningen bestaat erin dat Klanten die Producten hebben aangekocht, hun mening kunnen geven over het aangekochte Product.

8. De Klant kan te allen tijde het gebruik van de service voor het verstrekken van meningen opzeggen - hiertoe kan de Klant te allen tijde stoppen met het plaatsen van inhoud in de Online winkel.

 

§ 13. Beëindiging van het contract voor de levering van elektronische diensten

 1. Zowel de Klant als de Verkoper kunnen het contract voor de levering van elektronische services beëindigen, te allen tijde en zonder opgave van reden, behoudens de rechten die de andere partij vóór de beëindiging van het voornoemde contract had en de onderstaande bepalingen.
 2. De Klant die de Registratie heeft uitgevoerd, beëindigt het contract voor de levering van elektronische services door een passende wilsverklaring aan de Verkoper te sturen, gebruik makende van een communicatiemiddel op afstand naar keuze, waardoor de Verkoper op de hoogte wordt gesteld van de wilsverklaring van de Klant.
 3. De Verkoper zegt het contract voor de levering van elektronische services op door een passende wilsverklaring aan de Klant te sturen op het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven tijdens de Registratie.

 

§ 14. Toepasselijk recht

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de op basis ervan gesloten verkoopcontracten, zijn onderhevig aan het Polen recht en worden conform eraan geïnterpreteerd of moeten in het licht ervan worden geïnterpreteerd.
 2. Geschillen tussen Klanten en de Verkoper met betrekking tot de sluiting of uitvoering van contracten met betrekking tot de door dit bedrijf te leveren goederen of services, mogen mits inachtneming van deze bepalingen, zowel ingediend worden door de Klant als door de Verkoper bij het Disputes Committee Thuiswinkel, PO Box 90600, 2509 LP, Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Het geschil wordt pas in behandeling genomen door de Bemiddelingscommissie als de Klant eerst binnen een redelijke termijn een klacht heeft ingediend bij de Verkoper.
 4. Indien de klacht niet leidt tot een oplossing, moet het geschil worden ingediend bij de Bemiddelingscommissie, schriftelijk of in een andere vorm bepaald door de Commissie, uiterlijk 12 maanden nadat de Klant de klacht heeft ingediend bij de Verkoper.
 5. Indien de Klant het geschil wil voorleggen aan de Bemiddelingscommissie, is de ondernemer gebonden aan deze keuze. Het is het beste als de Klant het eerst voorlegt aan de Verkoper.
 6. Indien de Verkoper het geschil wil voorleggen aan de Bemiddelingscommissie, zal de Klant binnen vijf weken na de schriftelijke oproep van de Verkoper daartoe moeten aangeven of hij/zij dit wenst dan wel of hij/zij het geschil wil laten behandelen door een bevoegde rechtbank. Indien de Verkoper niet binnen de vijf weken wordt geïnformeerd over de keuze van de Klant, heeft de Verkoper het recht om het geschil aan een bevoegde rechtbank te richten.
 7. De Bemiddelingscommissie neemt een besluit volgens de voorwaarden gespecificeerd in het reglement van de Bemiddelingscommissie. De besluiten van de Bemiddelingscommissie worden genomen in de vorm van een bindend advies.

 

§ 15. Klachten en online platform voor alternatieve geschillenbeslechting (ODR)

 1. Onverminderd de bepalingen van § 11 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, in overeenstemming met Verordening EU nr. 524/2013 en het wetsdecreet van 6 augustus 2015 N. 130, kan de Klant gebruik maken van het online platform voor geschillenbeslechting ('online geschillenbeslechting') opgericht door de Europese Commissie, beschikbaar via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

§ 16. Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geldig vanaf 09.08.2022.
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Online winkel en deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen om nieuwe producten of services aan te bieden of om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen. 
 3. De Klant is onderworpen aan de voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden die periodiek van kracht zijn wanneer hij/zij producten bestelt bij de Verkoper, tenzij wijzigingen vereist zijn door de toepasselijke wetgeving of bevoegde autoriteiten (in welk geval ze ook van toepassing zijn op Bestellingen die de Klant eerder heeft geplaatst). 
 4. Indien een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar zijn, zal dit in geen geval de geldigheid en effectiviteit van de overige bepalingen aantasten.
 5. Alle wijzigingen en/of toevoegingen worden van kracht op de datum van publicatie in de Online winkel en kunnen te allen tijde worden bekeken op de pagina Algemene Verkoopvoorwaarden.